“Dier­vrien­delijk uitroeien is onmo­ge­lijk”


15 september 2011


DELFT, 15 september 2011 – Donderdag stemde Delfland in met het optuigen van een organisatie ter bestrijding van muskusratten. De Landelijke Coördinatie Commissie Muskusrattenbestrijding constateerde echter in recent uitgebreid onderzoek dat er geen relatie kon worden aangetoond tussen muskusratten en veiligheid van dijken. Desondanks besloot het hoogheemraadschap van Delfland om miljoenen euro’s uit te geven aan het doden van muskusratten. Wel is vastgesteld dat er meer aandacht moet komen voor diervriendelijke alternatieven voor de huidige vangstmethoden.

Waterschappen zijn sinds dit jaar verantwoordelijk voor de bestrijding van muskusratten, voorheen taak van de provincie. De kosten van de bestrijding komt landelijk gezien neer om ruim 30 miljoen euro per jaar, gemiddeld ongeveer honderd euro per muskusrat.

“We willen er voor zorgen dat zo min mogelijk muskusratten hoeven te worden gedood. Waterschappen streven dus hetzelfde doel na als dierenbeschermers. Feitelijk is hiervoor wel de uitroeiing van de diersoort nodig", aldus Dolf Moerkens van het voornoemd landelijk adviesorgaan LCCM. Deze visie sluit echter niet goed aan bij het besluit van Delfland om meer aandacht te hebben voor diervriendelijke alternatieven voor de huidige bestrijding.

“Muskusratten uitmoorden ‘diervriendelijk’ noemen is volslagen absurd.” aldus Bart Canton fractievoorzitter Partij voor de Dieren Delfland, “De beleidsstukken over dit onderwerp zijn halfslachtig, enerzijds wordt erkent dat diervriendelijkheid belangrijk is, anderzijds wordt de muskusrat gedood vanwege ingebeelde risico’s."
Indien alle waterschappen akkoord gaan zal komend jaar, na jaren van discussie, een omvangrijke veldproef starten naar de efficiëntste en diervriendelijkste bestrijdingsmethoden. In twaalf tot vijftien proeflocaties verspreid over het hele land zal dan worden gekeken naar de gevolgen van ‘niet bestrijden’, seizoensbestrijding en preventieve maatregelen zoals het bekleden van dijken met gaas. De belangrijkste kritieken op deze proeven werden in het verleden niet vanuit veiligheidsoptiek geuit, maar kwamen vooral uit de hoek van de landbouwsector. Canton stelt, “Boeren kunnen last hebben van holen en burchten bij het maaien of opbrengstverlies hebben door vraat. De bedragen hiervoor zijn echter minimaal, de laatste onderzoeken spreken over maximaal enkele tonnen voor heel Nederland. Dat bedrag valt in het niet bij de hoge kosten voor de bestrijding zoals die nu plaatsvindt."

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief