Water­schaps­ver­kie­zingen 2023


Je kunt nu nog kiezen

Woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Waterschappen. Wil je meer weten over wat de Partij voor de Dieren nastreeft binnen het Waterschap lees dan eens ons verkiezingsprogramma!

Programma Waterschapsverkiezingen 2023

10 standpunten

Onze flyer

Onze kandidatenlijst