Europa, ontwik­ke­lings­sa­men­werking en defensie


Een verde­digbaar wereld­beeld, planeet­breed!

De aarde biedt genoeg voor ieders behoefte, maar niet voor ieders hebzucht. Ons handelen mag de problemen elders in de wereld niet verder vergroten. Mededogen en duurzaamheid moeten richtinggevend zijn in het buitenlandbeleid. Hulp aan de armsten en aan slachtoffers van honger, natuurrampen en geweld is voor ons vanzelfsprekend. Mensenrechten zijn er om te worden nageleefd. Gebrek aan solidariteit vormt een voedingsbodem voor vluchtelingenstromen en oorlogen. We hebben daar als grootverbruikers van buitenlandse grond, grondstoffen en hulpbronnen een zware verantwoordelijkheid in te nemen.

Om conflicten te voorkomen moeten we de aarde duurzaam beheren en zorgen voor een rechtvaardige verdeling van voedsel en hulpbronnen. Militair ingrijpen is zelden een oplossing en leidt vaak tot verergering van conflicten, ten koste van talloze mensenlevens. Regionalisering, eerlijke handel en het verkleinen van onze ecologische voetafdruk zorgen voor voedselzekerheid en duurzame ontwikkeling. De Partij voor de Dieren wil geen vrijhandel (TTIP, CETA) ten koste van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten, privacy en de werkgelegenheidskansen van minderbedeelden in eigen land.

Europa, ontwikkelingssamenwerking en defensie

Wat we hebben bereikt

  • Regering moet effect klimaatverandering op vluchtelingenstroom erkennen

    Op aandringen van de Partij voor de Dieren wil een meerderheid van de Tweede Kamer dat de regering de effecten van klimaatverandering, handels- en belastingpolitiek en wapenleveranties op de stabiliteit in kwetsbare landen en regio’s in kaart brengt. Oftewel, de diepergaande oorzaken die vaak ten grondslag liggen aan oorlog en geweld. Het is voor het eerst dat de Tweede Kamer expliciet oproept om de relatie tussen klimaatverandering en vluchtelingenstromen te erkennen en een visie te presenteren. De Partij voor de Dieren wil dat de regering hiermee een samenhangend beleid opstelt om vluchtelingenstromen te voorkomen en in te dammen.

  • Geen belastinggeld naar megastal Oekraïne

    Een van de grootste kippenfabrieken ter wereld, Myronivsky Hliboproduct (MHP), dankt zijn bestaan aan Nederlands en Europees belastinggeld. Inmiddels is al een half miljard aan Europees belastinggeld geïnvesteerd in deze megafabriek in Oekraïne die jaarlijks 300 miljoen plofkippen slacht. Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een voorstel van de Partij voor de Dieren gesteund waarin geëist wordt dat er geen belastinggeld meer naar deze megastal in Oekraïne gaat.


Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer