Marike Wessels


Commis­sielid

Mijn naam is Marike Wessels. Sinds 1991 woon ik in Den Haag en sinds 1998 in woongemeenschap Pander. Hier is veel onderlinge verbinding. In de loop van de tijd zet ik mij steeds breder in. Eerst voor mijn woongemeenschap, met werken in de gemeenschappelijke tuin. Daarna voor de buurt en het milieu, met het runnen van een biologische winkel op de Brouwersgracht. Ik werk sinds 2015 als adviseur ICT. Tot januari 2022 was ik voorzitter van bewonersorganisatie Vereniging Wonen Werken Pander. Momenteel ben ik voorzitter van Emmaus Prinsengracht.
Ik ben lid geworden van de Partij voor de Dieren want ook ik maak me grote zorgen om de natuur, ik wil niet dat diersoorten uitsterven. Ook maak ik me zorgen om de gevolgen van de klimaatverandering: hevige regens, lange periodes van droogte, hitte, en natuurlijk de zeespiegelstijging. Mijn kinderen zijn heel belangrijk voor mij. Ik wil een leefbare aarde voor hen en alle andere kinderen van nu, achterlaten. In mijn dagelijks leven kook ik graag veganistisch. Ik heb geen auto en had al vliegschaamte voordat dat woord bestond.
Ook voor het Hoogheemraadschap van Delfland is het omgaan met de gevolgen van klimaatverandering belangrijk. Ik wil hier mijn steentje aan bijdragen. Ruimte geven aan water in het geval van hevige neerslag. Bewaren van het schaarse water voor drogere tijden. Binnen Delfland wil ik mij ook graag sterk maken voor waterkwaliteit. Al het leven in en om het water heeft water zonder chemische bestrijdingsmiddelen nodig. Kortgeleden las ik hoe veel werk het nu al is voor het duinwaterleidingbedrijf om verontreiniging door bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen zoals Bentazon uit ons water te filteren. Triest. De sloot is geen afvalgoot.
In 2021 en 2022 heb ik cursussen gevolgd vanuit de Partij voor de Dieren als voorbereiding op het werk voor een waterschap. Leuk en inspirerend. Ik kijk er naar uit om mij voor Delfland in te zetten.