Charlotte van Leeuwen


Commis­sielid

Ik ben Charlotte van Leeuwen, 49 jaar, woonachtig in Den Haag. Ik ben werkzaam als family mediator bij een Jeugdzorginstelling.

Daarnaast ben ik al een aantal jaar actief lid van de werkgroep Den Haag, waarmee we het jaar rond allerlei acties bedenken en uitvoeren met z’n allen, heel inspirerend!

Ook verricht ik regelmatig vrijwilligerswerk voor dieren, zoals het overzetten van padden tijdens de paddentrek in het voorjaar. Nu is het tijd om mij ook in te gaan zetten voor de Partij voor de Dieren in het Hoog Heemraadschap van Delfland.

Water is een voorwaarde voor al het leven. Inmiddels leven we in een tijdgeest waarin er regelmatig of te veel of te weinig (schoon) water in de natuur voorkomt. Dit heeft een enorme impact op onze leefomgeving en daarmee op mensen én niet-menselijke dieren. Het wordt hoog tijd dat we ons handelen afstemmen op wat de natuur nodig heeft, in het belang van de huidige en toekomstige generaties. Door het natuurlijker inrichten van ons watersysteem kunnen we de biodiversiteit verhogen en daarmee de gevolgen van klimaatverandering opvangen en verdere klimaatverandering tegengaan. Daarnaast moeten geluiden van mededogen ten opzichte van niet-menselijke dieren harder gaan klinken, ook in de waterschappen.

Een goede vertegenwoordiging van de Partij voor de Dieren in het Waterschap is daarom essentieel, je kunt nu nog kiezen!