Bart Simon


Water­schaps­be­stuurder

Bart Simon is afgestudeerd civiel ingenieur aan de TU Delft en sinds 2012 werkzaam als burgercommissielid voor het Hoogheemraadschap van Delfland namens de Partij voor de Dieren. Sinds 2015 is hij volwaardig lid van het Algemeen Bestuur. Naast de werkzaamheden voor het waterschap is hij werkzaam voor het Ministerie van Financiƫn als toezichthouder toeslagen en heeft hij geruime tijd gewerkt als verzorger in een dierenasiel. "Het zorg dragen voor dieren heeft mijn ogen geopend en mij doen beseffen dat ten aanzien van het welzijn van dieren nog veel werk verzet moet worden". Het werken voor het waterschap biedt daarvoor veel mogelijkheden. "Hoe mooi is het om een opleiding weg- en waterbouw te combineren met het welzijn van dieren", aldus Bart. Water is essentieel voor alle levende wezens; mensen, planten en dieren. Het waterschap speelt hierin een cruciale rol door zorg te dragen voor schoon water, het bouwen aan en het in stand houden van de ecologische infrastructuur.