Bart Simon


Water­schaps­be­stuurder

Mijn naam is Bart Simon, al 29 jaar woonachtig in Delft, alwaar ik ook de opleiding tot civiel ingenieur heb afgerond aan de TU Delft. Na mijn studie heb ik met veel plezier gewerkt bij een ingenieursbureau en een uitvoeringsorganisatie van de overheid. Momenteel ben ik voorzitter van een stichting die de belangen behartigt van huurders in Delft en Zoetermeer. Daarnaast ben ik ook bestuurlijk betrokken bij een stichting die de relatie onderhoud tussen de stad Delft en de stad EstelĂ­ in Nicaragua. Hier sponseren wij onder andere een kindertheater, een bibliotheek en de aanplant van biologische koffie.

Sinds mijn jeugd ben ik altijd omgeven geweest met dieren en heb hierdoor veel belangstelling voor het welzijn van dieren. Ik heb mij daarom actief ingezet als vrijwilliger voor het Haags Dierencentrum en heb daarnaast meegelopen met inspecties van de Dierenbescherming samen met mijn schoonzus. Via mijn werkzaamheden bij het dierenasiel ben ik in contact gekomen met de Partij voor de Dieren. Mede door mijn achtergrond in de weg- en waterbouw ben ik sinds 2012 politiek betrokken geraakt bij het waterschap. Eerst als fractiemedewerker en daarna als plaatsvervangend lid. Sinds de verkiezingen van 2015 ben ik fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Binnen het waterschap ben ik tevens vicevoorzitter van de rekenkamer.

Het waterschap staat voor een veilige en schone leefomgeving, waar mens en dier onbezorgd kunnen leven. Deze leefomgeving staat onder zware druk door vervuiling, klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit. Wij moeten zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving en problemen niet doorschuiven naar toekomstige generaties. Je kunt nu nog kiezen!