Bart Simon


Water­schaps­be­stuurder

Mijn naam is Bart Simon, al 25 jaar woonachtig in Delft, alwaar ik ook de opleiding tot civiel ingenieur heb afgerond aan de TU Delft. Na mijn studie heb ik met veel plezier gewerkt bij een ingenieursbureau en de Belastingdienst. Sinds mijn jeugd ben ik altijd omgeven geweest met dieren en heb hierdoor veel belangstelling voor het welzijn van dieren. Ik heb mij daarom actief ingezet als vrijwilliger voor het Haags Dierencentrum en heb daarnaast meegelopen met inspecties van de Dierenbescherming. Via mijn werkzaamheden bij het dierenasiel ben ik in contact gekomen met de Partij voor de Dieren. Mede door mijn achtergrond in de weg- en waterbouw ben ik sinds 2012 politiek betrokken geraakt bij het waterschap als plaatsvervangend lid. Sinds de verkiezingen van 2015 ben ik fractievoorzitter voor de Partij voor de Dieren bij het Hoogheemraadschap van Delfland. Binnen het waterschap ben ik tevens vicevoorzitter van de rekenkamer.

Het waterschap staat voor een veilige en schone leefomgeving, waar mens en dier onbezorgd kan leven. Deze leefomgeving staat onder zware druk door vervuiling en klimaatverandering. Wij moeten zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving en problemen niet doorschuiven naar toekomstige generaties.