Hoe duurzaam is Nota Duur­zaamheid?


29 oktober 2010

DELFT – Het Hoogheemraadschap Delfland wordt een stukje duurzamer. Donderdag stemde volksvertegenwoordigers kamerbreed in met een Nota Duurzaamheid. Bij beleidsstukken gaat het niet meer alleen om de financiële en organisatorische consequenties, maar ook die voor duurzaamheid. Het waterschap kijkt naar de effecten van maatregelen op de ecologische voetafdruk van de organisatie.

Volgens hoogheemraad Ingrid ter Woorst 'kan Delfland hiermee nog beter bijdragen aan een duurzame wereld.' Bart Canton, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren is echter kritisch over de Nota. “Delfland doet alleen dingen duurzaam als het binnen vijf jaar terugverdiend wordt. Voor de PvdD is duurzaamheid dat je langetermijnbelangen zwaarder weegt dan kortetermijnbelangen. Vijf jaar is dus niet duurzaam.” Hij steunt de Nota wel. Canton: “De Nota is tenslotte een eerste stap. Er blijft echter veel werk te verrichten.” Een deel van dat werk is het ontwikkelen van een kosten-batenanalyse, waaraan duurzaamheid wordt afgewogen.
Ter Woorst verklaarde in de vergadering dat de analyse nog niet is uitgewerkt. Canton: “Dat is slordig. De wijze waarop je kosten en baten definieert en de wijze waarop je baten op de lange termijn hierin meeweegt cruciaal zijn voor hoe duurzaam deze Nota Duurzaamheid eigenlijk is.”
In de vergadering werd als voorbeeld ondermeer gesproken over het al dan niet serveren van paling in het waterschap. Verzoeken van de Partij voor de Dieren en WaterNatuurlijk om, in navolging van de Tweede Kamer in 2008, paling van het menu af te halen werden niet gehonoreerd. De met uitsterven bedreigde paling blijft voorlopig nog op het menu van Delfland, in ieder geval tot er binnen het Dagelijks Bestuur over gesproken is.

Wij staan voor:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief