Petra Brocke


Water­schaps­be­stuurder

Petra Brocke is werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek als statistisch onderzoeker en webredacteur. Ze heeft veel ervaring binnen de afdeling Zuid-Holland van de partij en is sinds 2015 burgercommissielid in het hoogheemraadschap van Delfland. In haar vrije tijd houdt zij zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van de biologische landbouw en meer in het bijzonder de permacultuur, lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid en economie en de transitiebeweging in Nederland.