Petra Brocke


Plaats­ver­vangend water­schaps­be­stuurder

Ik ben Petra 53 jaar en werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek als opendataredacteur. Sinds 2015 ben ik burgercommissielid in het hoogheemraadschap van Delfland. Mijn interesse gaat vooral uit naar duurzaamheid, de energietransitie, energieneutraal en waterbewust wonen, de effecten van klimaatverandering, verstedelijking, wateroverlast en verstening in de stad op het leefcomfort van mensen en dieren bij voorkeur in harmonie. Ik zie het als een uitdaging mensen bewust te maken van wat het waterschap allemaal doet maar ook wat mensen zelf allemaal kunnen doen om hun directe leefomgeving leefbaar te maken en te houden. Kleine ingrepen kunnen een groot effect hebben. Haal eens wat tegels uit de tuin, leg een geveltuintje aan, vang regenwater op zodat het niet meer het riool instroomt. Dat voorkomt op termijn natte voeten. Veel mensen zijn benauwd voor de stijgende zeespiegel maar de grootste overlast komt niet van zee... maar van boven.