Marijke Bessels


Plaats­ver­vangend water­schaps­be­stuurder

Ik ben Marijke Bessels en tien jaar actief lid van de Partij voor de Dieren. Als vrijwilliger doe ik vaak mee met acties om de speerpunten van de partij zichtbaar te maken. Ik ben werkzaam in het bibliotheekwezen en woon in een groene, waterrijke wijk (Nieuw Waldeck) in Den Haag. In het waterschap vind ik het van groot belang dat het welzijn van dieren in het vizier wordt gehouden. Met name de vissen en de muskusratten. Alle dieren hebben recht op leven, dus ik pleit voor maatregelen tegen hengelsport en het stoppen van het bestrijden van muskusratten. Daarnaast pleit ik voor diervriendelijke versterking van onze waterkeringen en oevers. Via Partij voor de Dieren wil ik zorgen, dat aan deze onderwerpen aandacht wordt gegeven.