Lisa Bal


Online commu­ni­ca­tie­me­de­werker

Ik ben Lisa Bal, 36 jaar oud en ik woon met mijn vriend en dochtertje in Loosduinen, Den Haag. Oorspronkelijk kom ik uit Scheveningen. Daar ben ik opgegroeid naast de duinen en het strand. Het gaat me aan het hart hoe we in onze regio omgaan met dieren en de natuur (en mensen!). Het is volgens mij heel belangrijk dat de Partij voor de Dieren een stem heeft in het Hoogheemraadschap Delfland, omdat waterschappen over belangrijke basisvoorzieningen gaan. Zoals onze kust, de dijken en ons drinkwater. In mijn dagelijks leven werk ik als online specialist voor een website over de gehandicaptenzorg en bericht ik op onder meer Instagram onder de naam Familie Duurzaam. Daarnaast ben ik druk met de verzorging van onze (veelal tweedehandse) verzameling huisdieren en kook, lees en wandel ik graag.