Kirsten Weitering


Mijn naam is Kirsten Weitering (1995) en in het dagelijks leven werk ik op het partijbureau van de Partij voor de Dieren. Ook ondersteun ik onze Zuid-Hollandse fractie door het meelezen van stukken voor de commissie Ruimte, Wonen en Economie. Verder heb ik de bachelor en research-master geschiedenis aan de Universiteit Leiden afgerond. Tijdens mijn master lag mijn focus voornamelijk op dier-mens geschiedenis. Ik woon samen met mijn man en twee katten (en een aanloopkat hier en daar) in Rotterdam.

Het waterschap is van groot belang voor een veilige en schone leefomgeving, voor iedereen die nu leeft én toekomstige generaties. Het is daarom zaak dat er partijen in het waterschap zitten die opkomen voor alles wat leeft binnen Delfland. Een stem op de Partij voor de Dieren garandeert schoon water en een diervriendelijk waterschap.

Kunnen we 15 maart op jouw stem rekenen?