Joeri Oudshoorn


Ik ben Joeri Oudshoorn uit Den Haag, waar ik in de Schilderwijk
praktisch aan de gracht woon. In het dagelijks leven ben ik primair
mantelzorger, en daarnaast energie-expert, woordvoerder voor Den Haag
Fossielvrij en bestuurslid van timebank.cc. Je kunt op mij stemmen bij
het Hoogheemraadschap Delfland #11 en bij de provinciale verkiezingen
voor Zuid-Holland #3.

Het waterschap heeft mij altijd aangetrokken. Ik heb al ruim 25 jaar een
plattegrond van Delfland aan de wand hangen en met mijn zelfgebouwde
elektrische vlot vaar ik door het water van de grachten. Als ik in
Leidschendam bij de sluizen een drankje drink, denk ik aan de eeuwenoude
grens tussen de waterschappen en hoe hier de eerste democratische
besluitvorming ontstond over iets dat ons allemaal aan gaat.

Ik sta voor een waterschap waarin schoon water, veilige dijken en
natuurlijk beheer samen gaan. Met de Partij voor de Dieren sterk in het
bestuur van Delfland kunnen we de natuur en alles wat daarin leeft beter
beschermen. Oplossingen realiseren waarin een veilige dijk en schoon
water niet ten koste gaan van de natuur. Onze dijken zijn er niet alleen
voor mensen, maar ook voor dieren en onze natuurlijke ecosystemen!