Heleen Jonker


Water­schaps­be­stuurder

Ik ben Heleen Jonker en woon, na omzwervingen door vele provincies van Nederland, in het centrum van Den Haag. Opgegroeid met het besef hoe kostbaar de natuur is heb ik met lede ogen aan moeten zien hoe in ruim 50 jaar het hele Nederlandse landschap aan biodiversiteit heeft ingeboet. Ondanks mijn dertig jarig actief lidmaatschap van WNF, Natuurmonumenten en de Vogelbescherming dringt nu toch echt de tijd om méér te bereiken. Tijd voor actie. Werkzaam als jurist in de gezondheidszorg waar het ook gaat om behartigen van belangen van de minst sterken in de samenleving heb ik daarom mijn “belangenbehartiging” doorgetrokken naar “Animal-Rights” en de Partij voor de Dieren.

Overtuigd dat de politiek nu echt aan zet is ben ik een aantal jaren geleden lid geworden van een partij die mijn waarden vertegenwoordigt en bereid is consequent achter haar idealen te blijven staan en middels acties op te komen voor de allerzwaksten in onze samenleving, de dieren.

Daarom vind ik het belangrijk dat ik mijn stem voor de Partij voor de Dieren laat horen in het Waterschap Delfland. Ik wil mij gaan inzetten voor het meest belangrijkste element voor het leven van mens en dier; voldoende, zuiver en schoon (drink)water, vrij van chemicaliën.