Dorien Hoefer


“De mens die in harmonie leeft met de natuur, is helder als water.”
( Lao-Tse, Chinees filosoof +/- 600 v.c.)

Ik ben Dorien Hoefer en ik woon in Den Haag Loosduinen, vlakbij de kust en de duinen die ons beschermen tegen de zee. Nu nog wel, maar we weten dat allemaal dit in ons waterrijke lage land niet vanzelfsprekend is. Waterbeheer vraagt om het maken van keuzes en wat mij betreft zal die altijd moeten vallen op de keuze waarbij mensen, dieren, natuur en milieu voor de lange termijn het beste beschermd worden. Dit klinkt heel logisch, maar in de praktijk winnen vaak de economische belangen het van de belangen van een leefbare wereld. Ik maak me hier zorgen over.

Gelukkig bestaat de Partij voor de Dieren die zich hier wel sterk voor maakt en waarin we onze krachten kunnen bundelen. Ik ben actief lid bij de werkgroep Den Haag en steek graag tijd en energie in werkzaamheden die het welzijn van dieren verbeteren en de wereld een stukje leefbaarder maken. Graag wil ik me hier ook voor inzetten bij het Hoogheemraadschap van Delfland.

Ik heb ruime ervaring als arbeidsjurist en in het dagelijks leven ben ik werkzaam als van beleidscoördinator bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik ben dus gewend aan een werkveld vol met belangentegenstellingen, beïnvloeding en polarisatie. Ik ben het gewend om kritische vragen te stellen en te beantwoorden, het debat aan te gaan en een bijdrage te leveren aan beleid en wetgeving. Principes als rechtvaardigheid en het opkomen voor de belangen van de zwakkeren staan bij mij hoog in het vaandel. Dat hier ook in het waterschap behoefte aan is, kan ik niet genoeg benadrukken. Je kunt nu nog kiezen!