Carla van Viegen


Sinds 2007 ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarnaast ben ik fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Ik heb ruim 25 jaar bij de politie gewerkt in diverse (leidinggevende) functies en heb me ingezet voor een beter dierenwelzijn als bestuurslid van de Politie Dieren- en Milieubescherming en het tegengaan van huiselijk geweld wereldwijd vanuit de European Network for Policewomen. en een aantal jaren bij de Dierenbescherming als projectleider en afdelingshoofd. Qua opleiding heb ik een HBO Management diploma en MSc psychologie.

De rode draad in mijn leven is opkomen voor wat kwetsbaar en een sterk rechtvaardigheidsgevoel. In de politiek wil ik een stem geven aan dieren, natuur en milieu en kwetsbare groepen in de samenleving door bewustwording te creëren, te inspireren, hoop te geven voor de toekomst en te verbinden. Maar ook door de luis in de pels te zijn en tegen de stroom in te gaan als dat nodig is. Mijn motto: ‘ Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doe dat ook de dieren niet.’