Barbara IJssel­muiden


Ik ben Barbara IJsselmuiden en ik woon nu drie jaar in Den Haag. Hiervoor heb ik ruim twintig jaar op het Friese platteland gewoond. Daar heb ik de verandering gezien in de natuur, de sterke afname van de biodiversiteit. Ik hoor nog de vogels van het boerenland, ze zijn verdwenen.

Voordat ik in Friesland ging wonen heb ik lange tijd in Groningen gewoond. Hier heb ik gestudeerd, onder andere werktuigbouw en bedrijfskunde, beide naast mijn werk als milieu-inspecteur bij de gemeente Groningen. Overgestapt naar de provincie Groningen, Dienst Zuiveringsbeheer, waar ik me bezig hield met de sanering van vervuilde waterbodems.

Ik heb bewust de transitie meegemaakt van het waterschap dat alleen over het peil ging en de kwantiteit, naar het waterschap dat ook de kwaliteit van het oppervlaktewater moest verbeteren, voorheen dus gedaan door het Zuiveringsbeheer van de provincie. Zo kwam ik te werken bij Waterschap Noorderzijlvest en er ging een wereld voor mij open.

Ik heb altijd bij overheden gewerkt, gemeentes, provincies, een waterschap, vooral in het fysieke domein. Ik ben vroeg met pensioen gegaan om tijd te hebben voor andere dingen die ik leuk en interessant vond, onder andere lokale rekenkamers. Dat doe ik nu nog steeds; lid van de rekenkamer van Rijswijk, voorzitter van de rekenkamer Purmerend en secretaris van de rekenkamer IJsselstein.

Ik heb voor de Partij voor de Dieren gekozen omdat ik wil opkomen voor alle zwakkeren in de samenleving, mens en dier. Maar vooral voor het dier, omdat die geen stem heeft. En gekozen voor het waterschap, omdat deze bestuurslaag ongelooflijk belangrijk is om klimaatverandering, bodemdaling en afname biodiversiteit een halt toe te roepen. Ik wil vanuit het gedachtengoed van de Partij voor de Dieren een bijdrage leveren in het bestuur van Hoogheemraadschap Delfland.