Andre Goossens


Ik ben 69 jaar dus pensionado maar werk nog parttime

Ik sta voor de Partij voor de Dieren op de waterschapslijst Delfland

Ik ben sinds jaar en dag natuurvorser en zie de teloorgang van de natuur in de afgelopen vijftig jaar met zorg aan. De Waterschappen hebben een flinke invloed op waterkwaliteit, waterstand en natuurbeheer rond het water. De partij voor de Dieren zet zich in om natuur weer een belangrijke zoniet belangrijkste plaats in het beleid te geven. Daar wil ik aan bijdragen.