Jaar­ver­slagen


In de afgelopen jaren hebben we ons ingezet voor dierenwelzijn, duurzaamheid, natuur en milieu in het Hoogheemraadschap van Delfland. Wij hielden ons bezig met een diervriendelijker muskusrattenbeheer, natuurvriendelijke oevers, bijensterfte, bodemdaling, visvriendelijke gemalen, enz..

Hierover kunt u meer lezen in onze jaarverslagen:

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012
Jaarverslag 2011