Hoogheemraadschap Delfland

Onze waterschapsbestuurders

Bart Simon

Bart Simon is afgestudeerd civiel ingenieur aan de TU Delft en sinds 2012 werkzaam als burgercommissielid voor het  Hoogheemraadschap van Delfland namens de Partij voor de Dieren. Sinds 2015 is hij volwaardig lid van het Algemeen Bestuur. Naast de werkzaamheden voor het waterschap is hij werkzaam voor  het Ministerie van Financiën als toezichthouder toeslagen en heeft hij geruime tijd gewerkt als verzorger in een dierenasiel. "Het  zorg dragen voor dieren heeft mijn ogen geopend en mij doen beseffen dat ten aanzien van het welzijn van dieren nog veel werk  verzet moet worden". Het werken voor het waterschap biedt daarvoor veel mogelijkheden. "Hoe mooi is het om een opleiding weg-  en waterbouw te combineren met het welzijn van dieren", aldus Bart. Water is essentieel voor alle levende wezens; mensen,  planten en dieren. Het waterschap speelt hierin een cruciale rol door zorg te dragen voor schoon water, het bouwen aan en het in stand houden van de ecologische infrastructuur.

 

Hanke Hoogerwerf

Hanke Hoogerwerf is sinds de oprichting van de partij lid. In 2009 is zij actief geworden als vrijwilliger bij de werkgroep Den Haag en sinds 2014 is ze secretaris van het partijbestuur van de afdeling Zuid-Holland. In 2015 kreeg Hanke tijdens de waterschapsverkiezingen voldoende voorkeursstemmen om op eigen kracht tot het Algemeen Bestuur van Delfland toe te treden. Hanke is jurist en specialist op het gebied van ruimtelijke procedures en vergunningen. Ze woont in Scheveningen, waar zij de organisatie Plastic uit Zee heeft opgericht. Deze organisatie houdt zich bezig met het probleem van de plastic soep. Voor Plastic uit Zee organiseert ze regelmatig cleanups op het strand van Scheveningen. Daarnaast is zij actief voor de dierenbescherming en Sea Shepherd. In 2014 heeft ze deelgenomen aan de campagne 'Operation Grindstop' tegen de walvisjacht op de Faëroer Eilanden.

 

Petra Brocke

Petra Brocke is werkzaam bij het Centraal Bureau voor de Statistiek als statistisch onderzoeker en webredacteur. Ze heeft veel ervaring binnen de afdeling Zuid-Holland van de partij en is sinds 2015 burgercommissielid in het hoogheemraadschap van Delfland. In haar vrije tijd houdt zij zich bezig met ontwikkelingen op het gebied van de biologische landbouw en meer in het bijzonder de permacultuur, lokale initiatieven op het terrein van duurzaamheid en economie en de transitiebeweging in Nederland.